Stress

Grundlæggende er stress nødvendigt for at vi som mennesker kan overleve, idet stress gør os i stand til at kunne yde noget ekstra, specielt fysisk, i en presset situation. Men i vores moderne verden reagerer vi ikke fysisk, når vi bliver stressede. I stedet bliver stress ophobet i vores krop.

Der findes 2 former for stress: positiv og negativ stress
Positiv stress er når man har travlt og skal yde noget ekstra. Denne stressform er en positiv drivkraft, der er nyttigt for ens liv. Det er derfor ikke farligt at være stresset i kortere perioder.

Den negative stress optræder, når man er overbelastet og ikke magter den situation man befinder sig i. Er man stresset i en længere periode, kan det gå ud over ens helbred og føre til angst, depression, lavt selvværd og i værste tilfælde føre til dødsfald.

Stress kommer bl.a. til udtryk via nogle fysiske symptomer i form af: hjertebanken, smerter, indre uro, mangel på appetit, spændingshovedpine mm. og via nogle psykiske symptomer såsom:træthed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, rastløshed mm. samt adfærdsmæssige symptomer: søvnløshed, irritabilitet, ubeslutsomhed, isolation, følelse af at være uoplagt mm.

Endvidere kan stress resultere i hyppige forkølelser og infektioner, idet stress kan svække immunforsvaret og dermed ens modstandskraft.

Nyttige links:

Stress terapi: www.psykisksundhed.dk

Krisepsykolog: www.krise-psykolog.com